Będą nowe miejsca parkingowe w obrębie Rynku

Do budżetu Gminy Wołów zostały wpisane kolejne inwestycje.

Radni Rady Miejskiej w Wołowie większością głosów „za” uchwalili kolejne zmiany w budżecie gminy. I tak kwota 40 000 zł została zabezpieczona na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowych miejsc parkingowych w obrębie wołowskiego Rynku. Teren, który zostanie zagospodarowany na miejsca postojowe i drogi manewrowe to podwórko dawnych koszar.

W uchwale zmieniającej budżet została wpisana kolejna inwestycja – budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadodrzańskiej za kwotę 44 000 zł. Z kolei kwota 60 000 zł została zaplanowana na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliniany.

/źródło:wolow.pl/