Będzie objazd! Na dwa dni kolej zamknie przejazd

Urząd Miasta w Wołowie informuje, że z uwagi na pogarszający się stan torów i zapadanie się podkładów pod szynami, chcąc zapobiec wypadkom komunikacyjnym, Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. we Wrocławiu podjęło decyzję o tymczasowym zamknięciu przejazdu kolejowego w miejscowości Piotroniowice. Przejazd kolejowy zostanie zamknięty w dniach 2-3 sierpnia bieżącego roku w celu usunięcia awarii.