Brakuje krwi. Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu: W związku z dużą liczbą osób hospitalizowanych z grupą O Rh ujemny oraz B Rh ujemny zwracamy się z  uprzejmą prośbą do wszystkich zdrowych  osób z takimi grupami krwi, w tym naszych Dawców, o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu, na akcje wyjazdowe oraz do Terenowych Oddziałów w Głogowie, Legnicy oraz Lubinie.

Ostatnio mało osób z grupami O Rh ujemny i B Rh ujemny zgłasza się do oddawania krwi, dlatego prosimy o zaplanowanie wizyty osób z takimi grupami w naszym RCKIK. Zapewniamy, że pobieranie krwi jest zorganizowane tak, by było bezpiecznie zarówno dla Dawców jak i naszych pracowników. Przed wejściem do RCKIK i Terenowych Oddziałów oraz na akcjach zewnętrznego pobierania krwi zostało przygotowane stanowisko wstępnej kwalifikacji.

Prosimy o pomoc w ratowaniu życia i zdrowia wszystkich pacjentów.

Krótko przypominamy jak przygotować się do oddawania krwi?

  1. Zgłaszając się do oddania krwi wystarczy zabrać ze sobą aktualny dowód osobisty.
  2. Krwiodawcą może być osoba w wieku 18-65 lat ciesząca się ogólnie dobrym zdrowiem.
  3. Przed oddaniem krwi należy być wyspanym, wypoczętym, a w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów, natomiast w dniu oddawania krwi także wypić dużo płynów oraz zjeść lekkostrawny posiłek, ograniczyć palenie papierosów.
  4. Więcej informacji – jak przygotować się do oddawania krwi, gdzie i kiedy można oddawać krew i jej składniki znajdują się na naszej stronie internetowej: www.rckik.wroclaw.pl

Składników krwi nie można długo przechowywać – koncentrat krwinek czerwonych przechowywany jest 42 dni, a koncentrat krwinek płytkowych zaledwie 5 dni.

Oddanie krwi pełnej trwa średnio zaledwie 8-10 minut a ratuje życie drugiego człowieka.

Osobą do kontaktu z Państwem jest:

Adrianna Franc – z-ca kierownika Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Promocji tel. 606 717 039; e-mail: adrianna.franc@rckik.wroclaw.pl