Brzeg Dolny najlepszą gminą do życia?

źródło:brzegdolny.pl

4 listopada ogłoszono wyniki ogólnopolskiego rankingu “Gmina dobra do życia”. W naszym powiecie najwyższe miejsce zajęła gmina Brzeg Dolny, drugi był Wołów a na końcu Wińsko. W jakich kryteriach oceniano gminy?

 W rankingu zbadano jakość życia mieszkańców we wszystkich 2477 gminach w Polsce. Brzeg Dolny zajął wysokie 218 miejsce, Wołów znalazł się na 363 pozycji, a Wińsko aż na 762 miejscu rankingu.

O rankingu

“Gmina dobra do życia” to ogólnopolski ranking Serwisu Samorządowego PAP. Opracowany został przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Podczas prac nad zestawieniem przykładano największą uwagę na wpływ działań samorządu lokalnego na spełnianie potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin. Badano blisko pięćdziesiąt wskaźników, w tym te z obszaru środowiska naturalnego, rozwoju demograficznego, rozwoju społeczno-ekonomicznego i dobrobytu, rynku pracy, warunków mieszkaniowych, infrastruktury i ładu przestrzennego, zdrowia i bezpieczeństwa, dostępności oraz jakości usług, dziedzictwa, kultury i rekreacji oraz spójności społecznej. 

Co badano?

W badaniu uwzględniono takie czynniki szczegółowe jak m.in. infrastrukturę wodociągową, dostępność do opieki zdrowotnej, jakość edukacji, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej, powierzchnię użytkową mieszkań na jednego mieszkańca, dostęp do Internetu, liczbę zabytków na 100 m kw, czy liczbę imprez kulturalnych na 1000 mieszkańców.

Skąd brano dane?

Jak podaje w raporcie rankingu PAP duża część danych pochodzi z Banku Danych Lokalnych GUS, w badaniu wykorzystano głównie dane udostępniane publicznie lub otrzymane z: okręgowych komisji egzaminacyjnych, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Głównej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Komendy Głównej Policji, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Ośrodka Statystyki Miast GUS w Poznaniu, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Brzeg Dolny na 9. miejscu

Wśród gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców Brzeg Dolny zajął 9. miejsce. Wołów w swojej kategorii gmin z siedzibą powiatu zajął 44. pozycję. Natomiast Wińsko wśród gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców wylądowało na 313 miejscu.

Burmistrz Brzegu Dolnego komentuje

– Wyniki rankingu potwierdzają, że konsekwentne działania, podejmowane przez dolnobrzeski samorząd, przynoszą efekty. Gmina Brzeg Dolny od lat inwestuje ogromne środki w poprawę jakości edukacji, remonty i budowę dróg, obiekty sportowe i rekreacyjne, a także służbę zdrowia. Dba o jakość życia swoich mieszkańców, a jednocześnie jest otwarta na rozwój. Wysoka pozycja Brzegu Dolnego w zestawieniu napawa nas optymizmem, zwłaszcza w obliczu panującego niżu demograficznego – skomentował wyniki rankingu burmistrz Paweł Pirek.

Zobacz też: