Burmistrz: „Boję się o życie i zdrowie mieszkańców. Dlatego poszliśmy do sądu”

Rozmowa z burmistrzem Wołowa Dariuszem Chmurą.

– Po tym jak kobieta zakażona koronawirusem z dusznościami, czekała na przyjęcie ponad 3 godziny przed szpitalem, starosta mówi na sesji o biciu piany, urzędnicy w gazecie samorządowej Panoramie Brzegu Dolnego wydawanej przez burmistrza Brzegu Dolnego piszą o nagonce medialnej na panią doktor. A prezes PCM otwarcie mówi, że doktor najprawdopodobniej nie znała procedur. Nie wierzę, kiedy to czytam i słucham. Nie wierzę w taką ludzką znieczulicę… Jest gdzieś granica?

– Nie udzielenie pomocy człowiekowi pod szpitalem jest tym bardziej niezrozumiałe dla mnie jako burmistrza, ale także powoduje strach wśród mieszkańców i obawę o własne życie (…)

DALSZA CZĘŚĆ ROZMOWY Z BURMISTRZEM W NAJNOWSZYM KURIERZE GMIN