Burmistrz interweniuje w sprawie liczby karetek

Burmistrz Wołowa Dariusz Chmura wystosował pismo do wojewody Jarosława Obremskiego w sprawie przywrócenia ambulansu, który jeszcze w 2016 roku został wycofany z systemu ratownictwa medycznego w powiecie wołowskim.

-Obecnie na naszym terenie są dwa całodobowe ambulanse, które nie zapewniają w sposób wystarczający bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców Wołowa i powiatu wołowskiego – napisał Chmura w piśmie do wojewody, podkreślając, że w ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których pogotowie nie jest w stanie przyjechać na czas z uwagi na rozdysponowanie do innych zdarzeń. – To budzi niepokój i nasuwa pytanie o zasadność wycofania wspomnianego ambulansu – pisze Dariusz Chmura. – Należy podkreślić, że obszar, na którym pracuje Pogotowie Ratunkowe w Wołowie jest rozległy, a odległość pomiędzy najbardziej oddalonymi od siebie miejscowościami wynosi 38 km.