Ćwiczenia wojskowe w Wołowie! [ZDJĘCIA!]

Ćwiczenia wojskowe w szkole!

Od 5 lutego do 8 lutego, na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wołowie przygotowane zostały zintegrowane zajęcia pododdziałów dowodzenia i łączności. W ćwiczeniach wziął udział 1 Batalion Dowodzenia z 10. Pododdziału Dowodzenia. W ramach zajęć rozwinięto systemy łączności, informacji oraz logistyczne. W zajęciach brały udział klasy mundurowe z wołowskiego Liceum Ogólnokształcącego i o profilu logistycznym z Technikum przy CKUiZ. 1 Batalionem dowodził płk Sławomir Ślusarz, dowódca 1 średzkiego batalionu dowodzenia.