Członkowie z większym prawem?

W Polsce mówiło się o złym działaniu spółdzielni mieszkaniowych. Szczególnie często zarzuca się ustawiane głosowania. A jakie problemy miała Wołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa? Sejm 20 lipca 2017 r. zmienił ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo spółdzielcze. Czy zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poprawki coś zmienią?

Brak wpływu członków na działanie spółdzielni mieszkaniowych to w Polsce była do niedawna codzienność mieszkańców. Narzekano na działanie zarządów, prezesów, obsadzanie posad ludźmi związanymi bezpośrednio z zarządem oraz na nielegalnym zarządzaniu funduszami, które potrafiły znikać w niekontrolowanych okolicznościach. Czy ustawę, którą podpisał prezydent RP Andrzej Duda, można uznać za kończącą obecną sytuację w SM? – Wprowadzone zmiany mają głównie na celu dostosowanie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawie spółdzielczym do wydanych w ostatnich latach orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności niektórych przepisów tych ustaw z Konstytucją – tłumaczy Ryszard Mickiewicz, prezes Wołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pełny artykuł czytajcie w najnowszym numerze Kuriera Gmin. Gdzie zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych komentuje Ryszard Mickiewicz, prezes Wołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.