Czy Wołów rozpocznie budowę nowej przychodni zdrowia?

Radni i władze miasta dyskutują o powstaniu nowej placówki medycznej na terenie miasta.

Głównym celem tego przedsięwzięcia ma być – jak informują władze-  zapewnienie pacjentom z terenu Gminy Wołów dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów oraz diagnostyki.

– W celu rozpoczęcia procedur związanych z budową ośrodka zdrowia burmistrz Dariusz Chmura podjął decyzję o wprowadzeniu do budżetu Gminy Wołów kwoty 85 000 zł – informuje Urząd Miejski w Wołowie.

Pieniądze mają być przeznaczone na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego, który posłuży do ustalenia  kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.