Dyżur psychologa w punkcie konsultacyjnym

W punkcie konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy pl. Szkolnym 2 w Wołowie w każdy czwartek w godz. 15-18 telefoniczny dyżur pełni psycholog. Nr telefonu: 71 389 14 95.