Dzieci wracają do szkół i przedszkoli

fot. PGK Wołów

To już pewne. Dzieci z gminy Wołów wrócą do placówek oświatowych. Dla ich bezpieczeństwa burmistrz Dariusz Chmura zlecił dezynfekcję wszystkich placówek, które wznawiają swoją działalność.

Dzieci powrócą do klas i sal 25 maja 2020 r. Właśnie w przyszły poniedziałek wznawiają swoją działalność szkoły podstawowe (klasy od I do III) i przedszkola prowadzone przez gminę Wołów. Jednak nie wszystkie dzieci spotkają się z rówieśnikami. Liczebność grup ograniczono do 12 osób.

Jak informuje gmina zgodnie z zaleceniami ministerialnymi pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od poniedziałku mają obowiązywać nowe procedury związane z epidemią i dotyczyć będą m.in. sposobu przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki, zasad dezynfekcji rąk i pomieszczeń, stosowania środków ochrony osobistej, zasad korzystania z placów zabaw, obowiązkowego pomiaru temperatury czy sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby.

Wszyscy rodzice, którzy chcą posłać dzieci do szkoły lub przedszkola muszą bezpośrednio kontaktować się z dyrektorami placówek. Informacje dla konkretnych szkół czy przedszkoli znajdują się na ich stronach internetowych.

Zobacz też: