Funkcjonariusze Zakładu Karnego oddali krew

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wołowie wzięli dzisiaj udział w akcji oddawania krwi.

– W oparciu o ideę przeświecającą honorowemu krwiodawstwu w miesiącu grudniu ubiegłego roku na terenie Zakładu Karnego w Wołowie powstał klub Honorowych Dawców Krwi pod nazwą „ W służbie krwi” – informuje por. Krzysztof Rogalski. – 10 czerwca w Zakładzie Karnym w Głogowie utworzone zostało koło wołowskiego klubu. Łącznie w obu jednostkach zrzeszonych jest trzydziestu pięciu członków.

17 września na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie zaparkował autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. – Wpisując się w ideę bezinteresownego niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa funkcjonariusze wołowskiego więzienia oddali krew potrzebującym – relacjonuje porucznik Rogalski.