GIS ostrzega. Jajka z popularnej sieci wycofane. Powód? Salmonella

Główny Inspektor Sanitarny informuje o wycofaniu jajek sprzedawanych w sklepach sieci Biedronka.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella z grupy D na powierzchni skorupek oraz w treści jaj określonych poniżej.

Spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej lub możliwe przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie, może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt –Jaja świeże L Moja Kurka.

Najlepiej spożyć przed: 17.09.2021

Numer partii: 17/09/2021 PSK 98

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn