Głosuj na najlepszy pomysł

Do 27 października mieszkańcy gminy Wołów mogą wziąć udział w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego.

Okręg nr 1, obejmujący obszar administracyjny miasta Wołów:

“PARK MIEJSKI”

Tytułowy park powstać ma na terenie znajdującym się na południe od Starostwa, między ogrodami działkowymi a Juszką. Aktualnie niewykorzystana, zarośnięta działka stanie się kolejnym miejscem do wypoczynku dla mieszkańców Wołowa oraz znacznie poprawi estetykę miasta. Zakres prac obejmie generalne uporządkowanie terenu, udrożnienie rowu przy ścieżce, utworzenie alejek oraz ustawienie ławek. Szacunkowy koszt projektu wynosi 40 000zł.

“PLAC ZABAW DLA DZIECI”

Miejsce przeznaczone na plac zabaw to park przy ulicy Wojska Polskiego, obok sklepu Netto. Projekt dotyczy rewitalizacji terenu oraz odnowienia obecnego placu zabaw, który aktualnie jest w tragicznym stanie. “Nowy” park ma być bezpiecznym miejscem zabaw dla lokalnych dzieci, które umożliwi mieszkańcom integrację wielopokoleniową. Do zakresu prac należeć będzie uprzątnięcie terenu, wymiana starych urządzeń i ławek na nowe oraz ogrodzenie placu. Szacunkowy koszt projektu wynosi 150 000zł.

Okręg nr 2, obejmujący pozostały obszar administracyjny Gminy Wołów:

“PRZYJAZNA ŚWIETLICA”

Zgłoszony projekt dotyczy gruntownego remontu świetlicy środowiskowej w Pełczynie, która znajduje się w budynku świetlicy wiejskiej. Odnowione miejsce będzie bezpieczną i przyjazną przystanią dla młodzieży i dzieci, które oderwą się od wirtualnego świata i miło spędzą wolny czas. Świetlica będzie służyć całej społeczności na spotkania, wydarzenia kulturalne i obywatelskie. Zakres prac obejmie remont dachu, pomieszczeń, toalet oraz wymianę okien i oświetlenia. Szacunkowy koszt projektu wynosi 150 000zł.

“OAZA KULTURY”

Projekt dotyczy remontu Świetlicy Wiejskiej w Starym Wołowie, dostosowania jej do potrzeb różnych grup lokalnej społeczności. Zmodernizowany obiekt będzie miejscem spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców, umożliwi rozwijanie zainteresowań oraz pozwoli na poprawę kultury w miejscowości. Do zakresu prac należeć będzie generalny remont dachu, elewacji; wymiana okien, drzwi, instalacji elektrycznej i ogrzewania oraz doprowadzenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Szacunkowy koszt projektu wynosi 150 000zł.

Punkty do głosowania:

Dla okręgu nr 1 (obejmującego obszar administracyjny miasta Wołów):

a) Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, pok. nr 3,
b) Punkt Obsługi Klienta w Lubiążu ul.Willmanna 12.

Dla okręgu nr 2 (obejmującego pozostały obszar administracyjny sołectw gminy Wołów):

a) Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, pok. nr 3,
b) Punkt Obsługi Klienta w Lubiążu ul.Willmanna 12,
c) u sołtysów poszczególnych wsi.

Aby oddać ważny głos należy:

  1. okazać aktualny dokument tożsamości,
  2. wypełnić odpowiednią dla danego okręgu kartę do głosowania,
  3. złożyć poprawnie wypełniona kartę do głosowania w jednym z wyznaczonych miejsc.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli:

  1. nie wybrano żadnego zadania lub więcej niż jedno,
  2. mieszkaniec wypełni więcej niż jedną kartę do głosowania,
  3. mieszkaniec odda głos na zadanie z innego okręgu, niż wynika z miejsca jego zamieszkania,
  4. dane wpisane na karcie do głosowania są nieczytelne,
  5. oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane.