Gmina zmienia przestrzeń publiczną – spotkanie z mieszkańcami

6 października o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie (I piętro) będzie zorganizowane spotkanie dla mieszkańców. Przedmiotem rozmów będzie podsumowanie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015-2025. Spotkanie będzie mieć formułę otwartą. Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem strategicznym dla samorządu pod kątem ubiegania się o pieniądze z funduszy unijnych. Pieniądze z założenia będą wydatkowane na odnawianie przestrzeni publicznej. Każda z inwestycji ma przyczynić się do poprawy warunków funkcjonowania lokalnej społeczności.
Program spotkania:

  1. Powitanie gości i uczestników spotkania przez burmistrza.
  2. Prezentacja “Dobre praktyki rewitalizacji w gminie Wołów w perspektywie 2007-2013.
  3. Prezentacja “Procesy rewitalizacyjne w budżecie unijnym w perspektywie 201-2020” – Ireneusz Ratuszniak.
  4. Przerwa kawowa.
  5. Prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015-2025 – Przemysław Wojcieszak z DCRL s.c.
  6. Dyskusja.
  7. Podsumowanie spotkania.