Gmina Wołów otrzymała ponad 20 mln zł na budowę wiaduktu i obwodnicy z programu rządowego

Rząd rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków z 13,5 mld zł. 

– Dzięki wsparciu będziemy mogli zrealizować planowane inwestycje m.in. budowę Śródmiejskiego Obejścia Wołowa, inwestycję „Rowerowo Aktywni” obejmującą budowę toru „pumptrack” w Bogatyni czy wykonanie termomodernizacji przedszkola BAJKA w Międzyborzu – informuje wojewoda dolnośląski. – Dzięki prawie 320 mln zł przyznanym w ramach pierwszego rozstrzygnięcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w naszym województwie udało się już rozpocząć inwestycje tj. rewitalizacja drugiego etapu Winnej Góry w Trzebnicy z budową wieży widokowej, budowa kanalizacji w gminie Paszowice lub przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w Podgórzynie. Rządowe środki na inwestycje zmieniają oblicze naszego regionu!

Niebawem w realizacji będą również m.in.: Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową. W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa nowej jezdni, budowa wiaduktu, przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa chodników i ciągu pieszo – rowerowego, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przepustów oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia – czytamy na stronach wojewody dolnośląskiego.