Gmina wykupiła teren wołowskiego tartaku

Gmina Wołów wykupiła teren wołowskiego tartaku. Teren to 5 ha powierzchni. Za ten grunt gmina zapłaciła 2 mln zł.

– Jest to kolejny krok zbliżający do budowy tak oczekiwanego przez mieszkańców wiaduktu – informuje wołowski ratusz, który informuje ponadto, że na biurko burmistrza trafił program funkcjonalno – użytkowy dotyczący przebiegu łącznika śródmiejskiego łącznie z wiaduktem od tartaku w kierunku ronda Canteleu (ul. Korzeniowskiego) w Wołowie.