Gmina zaprasza do składania projektów. Na ich realizację będzie aż 48 mln zł

– W związku z rozpoczęciem prac dotyczących przygotowania do nowego okresu Programowania Unii Europejskiej gminy tworzące Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego przystąpiły do opracowania dokumentu programowego na lata 2021-2027, którego ważnym elementem będą projekty – informuje Urząd Miejski w Wołowie.

– Z tego powodu  Komitet Sterujący  IITSW określił  propozycje alokacji o jaką będzie się ubiegał w związku z realizacją Instrumentu oraz podział tej alokacji na poszczególne gminy. W przypadku Gminy Wołów całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów wynosić będzie 48 332 854 zł – informuje burmistrz Dariusz Chmura.

Burmistrz Wołowa zaprasza podmioty realizujące inicjatywy rozwojowe na terenie gminy do złożenia propozycji projektów, które następnie zostaną ocenione przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wołowie w zakresie możliwości ich kwalifikacji do dalszych prac. – Złożenie formularza wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania oraz włączenie projektu do dokumentu programowego IITSW – informuje burmistrz.

Propozycje projektów należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu, który znajduje się pod adresem http://efficon.pl/iitsw/Formularz.docx, a także został dołączony do komunikatu na stronie www.wolow.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Inne informacje udostępniane publicznie”.

Propozycje projektów należy składać w wersji edytowalnej (doc.) oraz skan podpisanego formularza zgłoszeń przez osoby upoważnione w terminie do poniedziałku 12.10.2020 r. do godz. 12.00 drogą e-mailową na adres: anna.lis@wolow.pl. Propozycje projektów złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Informacji w zakresie przedmiotowej sprawy udziela p. Anna Lis tel. 71 319 13 46, e-mail: anna.lis@wolow.pl  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołowie.