Gminna spółka zmienia zasady pracy i przyjmowania klientów

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Wołowie poinformowało mieszkańców o nowych zasadach funkcjonowania. Zmiana ma związek ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną.

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią, przypominamy zasady organizacji pracy, obowiązujące w PWK Wołów – informuje spółka.

Wypełnione wnioski, odczyty, formularze, należy przesyłać pocztą albo dostarczać do skrzynki podawczej w budynku BOK w Wołowie, przy ul. Ogrodowej 16. Wnioski można też przesyłać w wersji elektronicznej. – Pracownicy firm zewnętrznych mają zakaz wchodzenia do pomieszczeń służbowych – informuje spółka, podkreślając, że odbiór materiałów, wszelkie dostawy, realizowane są na świeżym powietrzu, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Wszelka korespondencja kierowana do firmy odbierana jest w Biurze Obsługi Klienta i kierowana jest na 24 godzinną kwarantannę.

Wstęp na teren i do pomieszczeń Przedsiębiorstwa obywa się tylko za zgodą pracownika PWK Wołów, a osobom wchodzącym na teren przedsiębiorstwa mierzona jest temperatura ciała.