Ile zarabiają najbogatsi radni powiatowi?

Polish Zloty Cash Rolls. One Hundred Polish Zloty Rolled Banknotes.

Gdybyśmy tworzyli listę najbogatszych osób w powiecie, z pewnością na niej znalazłby się na pierwszym miejscu Zbigniew Skorupa, radny PO, wieloletni samorządowiec. Swoje oszczędności ma dzięki pracy w PCC Rokita i powiązanych z nią spółkach. Średnio co miesiąc na jego konto wpływa około 25 tys. zł. A co mają inni radni powiatu wołowskiego? Sprawdziliśmy.

Jak co roku radni składają oświadczenia majątkowe. Ich “prześwietlanie” leży w kompetencji służb jak urząd skarbowy, a czasami CBA. Jawność życia osób publicznych ma zapobiegać korupcji. W tym tygodniu pokazujemy prezentujemy najbogatszych radnych powiatu wołowskiego.

Kto ma najwięcej gotówki?

W tym zestawieniu bezwzględnie króluje wicestarosta Kamil Jeżyna, radny i członek zarządu powiatu. W oświadczeniu majątkowym napisał, że ma 192 484,85 zł.  Na drugim miejscu uplasował się wicestarosta Jarosław Iskra, który zgromadził 150 000,00 zł.  Następny jest były burmistrz Brzegu Dolnego Stanisław Jastrzębski z sumą 116 484, 11 zł.

Obce waluty

Środki w obcych walutach trzymają radny Zbigniew Skorupa – ponad 18 tysięcy euro, około 25 tysięcy dolarów amerykańskich i 500 funtów brytyjskich. Jarosław Iskra- 3500 franków szwajcarskich, 100 euro i 200 koron czeskich.

Nieruchomości

Dom o największej wartości jest w posiadaniu Macieja Nejmana – wycenia go na 600 tys. zł. Oprócz tego jest on współwłaścicielem mieszkania o wartości 218 tys. zł.Następna jest Anna Wróbel z domem za 500 tys. złDomy na podobnym poziomie wartości mają: Kamil Jeżyna – 410 tys., Stanisław Jastrzębski- 400 tys, Kazimierz Pakulski – dwa domy, jeden za 400 tys., drugi za 350 tys. zł.Janusz Kawalec, przewodniczący rady powiatu jest właścicielem dwóch mieszkań o łącznej wartości 400 tys zł. oraz współwłaścicielem mieszkania za 160 tys. zł.

Papiery wartościowe, akcje, obligacje

Zbigniew Skorupa jest w posiadaniu kilkunastu obligacji korporacyjnych, akcji. Dochód z samych akcji w 2019 r. wyniósł 85 952,25 zł. Radny ujął w oświadczeniu majątkowym informacje o tym, iż jest członkiem rady nadzorczej w 7 podmiotach. Oprócz tego otrzymał dodatki za prokurę w trzech spółkach.  Kamil Jeżyna także posiada papiery wartościowe na kwotę 10 499,73 zł oraz 21 046,94 zł. Wicestarosta Jarosław Iskra oprócz papierów wartościowych (10 070,40 zł) zainwestował w obligacje korporacyjne PCC Rokita/PCC Exol (12 900,00 zł), KRUK (600 zł).

Ile zarobili?

Jeśli weźmiemy pod lupę dochody Zbigniewa Skorupy i doliczymy dodatki za prokurę, to wyjdzie 51 000 zł. Dochody z wynagrodzenia za pracę to kwota niebagatelna, bo aż 256 492,27 zł za 2019 rok. Kamil Jeżyna  zarobił w 2019 r. 175 073,51 zł – to wynagrodzenie za pracę, dochód z jednoosobowej działalności gospodarczej, działalność wykonywaną osobiście, przychód z tytułu najmu oraz dieta radnego. Bartosz Granat w 2019 wzbogacił się o 140 028,70 zł. z tytułu kontraktu menadżerskiego, umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście i diety radnego.  Michał Gołąb poprzedni rok zamknął kwotą 115 838, 40 zł – to wynagrodzenie za pracę, umowa zlecenie, najem i dieta radnego.
Starosta Janusz Dziarski z wynagrodzenia za pracę otrzymał 108 434, 35 zł.
Wicestarosta Jarosław Iskra wykazał przychód z wynagrodzenia oraz kwotę za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich na sumę ponad 95 tysięcy złotych.

/Materiał ukazał się w numerze 30 Kuriera Gmin/