Inauguracja roku szkolnego w wołowskim zakładzie karnym

1 września w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego naukę w wołowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego podjęło 301 uczniów.

W ramach liceum ogólnokształcącego wiedzę zdobywać będzie łącznie 86 osoby, natomiast w nauce zawodu w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych czterech specjalności uczestniczyć będzie 215 słuchaczy.

Nad właściwym przebiegiem procesu dydaktycznego czuwać będzie kadra pedagogiczna licząca 29 nauczycieli, którzy oprócz wiedzy teoretycznej przekażą uczniom również wiedzę z zakresu praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia szkolne w dobie pandemii wywołanej Covid-19 odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi powiatowego inspektora sanitarnego.

/źródło: zakład karny w Wołowie/