Jak otrzymać dotację na wymianę pieca? Spotkanie już w środę

8 lipca o godzinie 16  w sali widowiskowej Wołowskiego Ośrodka Kultury w odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców.

Podczas spotkania omawiane będą zagadnienia dotyczące procedury składania wniosku o udzielenie grantu oraz wygłoszona zostanie prelekcja podnosząca świadomość ekologiczną.

– Ze względu na konieczność zapewnienia właściwych warunków sanitarnych podczas spotkania, liczba miejsc zostanie dostosowana do pojemności sal z uwzględnieniem aktualnych wytycznych właściwych służb – informują organizatorzy. – W związku z powyższym obowiązują zapisy na spotkania. Wszelkie materiały ze spotkania udostępnimy na stronie projektu: www.piecedolinabaryczy.pl.

Program nie przewiduje części dyskusyjnej. Indywidualne pytania należy zgłaszać osobiście w punkcie kontaktowym, poprzez e-mail bądź telefonicznie: maria.liberda@wolow.pl; agnieszka.dunal@wolow.pl; tel.: 71 319 13 66 lub 71 319 13 21.