Jak żyli mieszkańcy po 1945 roku?

Konkurs pod naszym patronatem.

Gmina Wołów ogłosiła konkurs, w którym może wziąć udział każdy pasjonat historii. Chodzi w nim o opisanie życia mieszkańców Wołowa i okolic od zakończenia II Wojny Światowej do czasów obecnych.

konkurs

Konkurs jest przeznaczony zarówno do uczniów jak i osób dorosłych. Koordynuje go Wydział Edukacji Kultury Sportu i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Wołowie. Prace  należy przesyłać indywidualnie. Uczestnicy mogą wysyłać prace, wybierając spośród trzech tematów: “Ciekawe miejsce w gminie Wołów” (notatka i fotografia), “Człowiek i jego pasja – prezentacja mieszkańców gminy Wołów” (fotografia i dowolna forma pisemna np. notatka, wywiad, opis, sprawozdanie), oraz “Wydarzenie w gminie Wołów, nad którym warto się pochylić” (sprawozdanie z opisem i fotografia).

Spośród wszystkich zgłoszonych prac konkursowych wyłonione zostaną trzy najlepsze w każdej kategorii wiekowej. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Dostarczone prace zostaną zaprezentowane w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie, w Urzędzie Miejskim w Wołowie oraz wykorzystane w tworzonej Monografii Gminy Wołów. Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub przesłać do dnia 31 maja 2016 r. na adres: Wydział Edukacji Kultury Sportu i Pomocy Społecznej Urząd Miejski w Wołowie ul. Rynek 34 56-100 Wołów.

Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez burmistrza Gminy Wołów. Termin spotkania komisji zostanie ustalony w maju tego roku i ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołowie.