Jakie jest stanowisko lokalnego PiS-u w sprawie strajków kobiet w powiecie wołowskim?

Jakie jest stanowisko lokalnego PiS-u w sprawie strajków kobiet w powiecie wołowskim?  To i inne pytania zadaliśmy Adrianowi Wawrzyniakowi, pełnomocnikowi PiS w powiecie wołowskim.

Adrian Wawrzyniak: PiS powiatu wołowskiego stoi na stanowisku, że każdy obywatel Rzeczypospolitej ma niezbywalne prawo do manifestowania swoich przekonań. Manifestowania w ramach i granicach
obowiązującego prawa. Ze względu na to, że naszym zdaniem, granice te zostały przekroczone, nie odmawiając prawa do manifestowania, zdecydowanie potępiamy organizatorów tych marszów. Potępiamy zwłaszcza za angażowanie nieletnich, często bez zgody ich rodziców. Tym powinna zająć się prokuratura czy też sądy rodzinne, stwierdzając
czy obowiązki rodzicielskie były należycie przez nich wykonywane. Czy w czasie pandemii dbają o zdrowie i życie swoich dzieci w sposób odpowiedzialny. My uważamy, że nie, ale to jest nasza opinia. Potępiamy także dlatego, że mieszkańców naszego powiatu, narażono na słuchanie
najordynarniejszych wyzwisk, chamskich wulgaryzmów, które uczestnicy kierowali rzekomo tylko pod adresem PiS, ale rzucali je w przestrzeń publiczną w poczuciu bezkarności. Tego rodzaju zachowania są karane
i mam nadzieję, że instytucje odpowiedzialne za przestrzeganie prawa tym się zajmą. Tym bardziej, że organizatorzy tych marszów, zachęcali nieletnich do ich używania. I organizatorzy tych marszów nie mogą się powoływać na spontaniczność. Bo ile razy można tracić dziewictwo?

DALSZA CZĘŚĆ ROZMOWY W ELEKTRONICZNYM WYDANIU KURIERA GMIN:

TUTAJ