Kiedy otworzą drogę Brzeg Dolny – Wołów – Bukowice?

Prace przy przebudowie skrzyżowania na odcinku Radecz – Godzięcin blokują mieszkańcom przejazd. Ci, którzy chcą dojechać tam dojechać pokonują obecnie km, jeżdżąc objazdami. Jest deklaracja dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, kiedy droga będzie otwarta.

W lutym 2019 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła przetarg na budowę ronda. Wpłynęły trzy oferty: Strabag na kwotę 7 832 000 zł, Konsorcjum Eurovia Polska – 8 349 000 oraz Berger Baum- 7 997 000 zł. Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania to 5 919 000 zł. Wtedy burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek na jednej z sesji przypominał, że gmina zadeklarowała się do współfinansowania budowy mostu i dróg dojazdowych kwotą 9 000 000 zł, z czego 7 000 000 już na to zostało wydane. Pozostała suma, niecałe 2 000 000 zł miała zostać wydana na budowę właśnie tego ronda. DSDiK wówczas przystało na tę propozycję gminy, został wprowadzony aneks do porozumienia. Następnie odbyły się dwa przetargi, które zostały unieważnione, ponieważ każda z ofert opiewała na sumę ponad 4 000 000 zł. Dyrektor DSDiK zwrócił się  dwukrotnie z pismem do burmistrza Brzegu Dolnego proponując, aby gmina dołożyła się do budowy ronda kwotą kolejnych 2 000 000 zł. Burmistrz Paweł Pirek przypominał, że jest to droga powiatowa i wojewódzka i poinformował DSDiK o braku środków w budżecie. Drugie pismo z DSDiK zawierało sugestię, aby gmina jednak przemyślała sprawę, bo jeśli nie dołoży tych kolejnych 2 000 000 zł, przetarg zostanie unieważniony. Po tych perturbacjach doszło do porozumienia i rozstrzygnięcia przetargu na budowę ronda.  Koszt inwestycji to 7.539.538,50 zł brutto. 

Co będzie zrobione?

Inwestycja to część większego zadania pn. “Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz, jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę”. W ramach zadania zostanie wybudowane rondo czterowlotowe, przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 770 m od ronda do rowu przecinającego drogę powiatową niegnącą w stronę Radecza. Oprócz oczywistej budowy ronda nastąpi przebudowa gazociągu na odcinku G3- G4 i teletechniki, postawiony będzie przepust gardzielowy oraz przepusty kołowe. 

Kiedy mieszkańcy pojadą drogą?

 Z informacji uzyskanych od Leszka Locha, dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei wynika, że obecnie prowadzone są następujące prace:

– wykonywanie nasypów pod konstrukcję jezdni, po którym planowana jest stabilizacja gruntu,

– układanie krawężników kamiennych na zewnętrznym pierścieniu ronda,

– prace przygotowawcze pod wykonanie przepustu drogowego.

Wcześniej wybudowany został już jeden przepust betonowy o długości 24,6 m, wykonawca rozprowadził też przewody zasilające oświetlenie uliczne oraz ułożył kanały pod sieć teletechniczną wraz z studniami i infrastrukturą towarzyszącą.

Wykonawca zapewnia, że w pierwszym tygodniu października wdroży kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu, ale to tylko oznacza, że droga w kierunku Brzegu Dolnego do Godzięcina będzie przejezdna. Na odcinek do Bukowic będziemy musieli jeszcze poczekać. 

/Materiał ukazał się we wrześniowych wydaniu “Kuriera Gmin”/