Konkurs – Tworzymy lepsze środowisko

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców gminy, a przede wszystkim dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie zbiórki surowców wtórnych poprzez:

☑️ utrwalenie nawyku systematycznej zbiórki odpadów i segregacji;
☑️ utrwalenie wiedzy o prawidłowym kwalifikowaniu odpadów do poszczególnych grup surowców wtórnych;
☑️ poszerzenie wiedzy o możliwościach wykorzystania odpadów i sposobach przygotowania odpadów do recyklingu.

Konkurs trwa od 2 marca do 29 kwietnia 2020 r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.wolow.pl.