Kontrolują posesje i sprawdzają, kto nielegalnie pozbywa się ścieków

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne w Wołowie przypomina mieszkańcom, że zabronione jest wprowadzenia ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Od połowy czerwca do końca lipca upoważnieni pracownicy Przedsiębiorstwa przeprowadzą kontrole nieruchomości i ustalą posesje, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Kontrole są przeprowadzane przy wykorzystaniu zadymiarki kanałowej. Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej są wykonywane za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimnej pary. Dym ten – jak wyjaśnia PW-K – jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Poprzez wprowadzanie dymu do sieci, możliwe jest sprawdzenie szczelności rur, podłączeń a także wykrywanie nielegalnych bądź wadliwych przyłączy kanalizacyjnych.