Koronawirus. 60 osób przebywa na kwarantannie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego kwarantannną objętych jest 60 osób.

Spośród wszystkich 60 osób dziewięć odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.

Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2  91, w tym:
Gmina Brzeg Dolny – 41 osób, w tym hospitalizowanych 0, ozdrowieńców 39, zgony 2;
Gmina Wołów – 39 osób, w tym hospitalizowanych 0, ozdrowieńców 31, zgony 3;
Gmina Wińsko – 11 osób, w tym hospitalizowanych 1, ozdrowieńców 6, zgon 1.