Koronawirus. Sytuacja w powiecie wołowskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje o sytuacji epidemicznej w powiecie.

Na terenie powiatu wołowskiego kwarantannną objętych jest 56 osób, w tym: Gmina Brzeg Dolny – 3 osoby; Gmina Wołów – 27 osób, Gmina Wińsko – 26 osób.

Spośród wszystkich 56 osób objętych kwatrantanną, 19 osób odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.

Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2  91, w tym: Gmina Brzeg Dolny – 41 osób, w tym hospitalizowanych 0, ozdrowieńców 39,
zgony 2;  Gmina Wołów – 39 osób, w tym hospitalizowanych 1, ozdrowieńców 30, zgony 3; Gmina Wińsko – 11 osób, w tym hospitalizowanych 1, ozdrowieńców 6, zgon 1.