Koszą pobocze przy ścieżce rowerowej

Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie rozpoczęli prace polegające na koszeniu poboczy przy ścieżce rowerowej Wołów-Lubiąż. 

/źródło: UM Wołów/