Krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX-20

Od 6 do 9 października odbywać się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W pierwszym dniu ćwiczenia (6 października 2020 r.) w godzinach 8.00 – 10.00 odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu:

  • dźwięk modulowany trwający trzy minuty – ogłoszenie alarmu;
  • dźwięk ciągły trwający trzy minuty – odwołanie alarmu.