Kreatywne miejsce dla młodych

W Wołowskim Ośrodku Kultury w ubiegły czwartek 15 września można było podziwiać wernisaż Twórczości Artystycznej Dzieci. Prezentowane na wystawie prace to efekt rocznych działań Pracowni Twórczej OZArt, w której prowadzone są zajęcia artystyczne z projektowania, grafiki warsztatowej i fotografii. Pracownią kieruje Natalia Gołubowska z Wołowa. Wystawę można oglądać do połowy października.