Łamią zakazy na ulicy Sikorskiego w Wołowie!

Łamią zakazy na ul. Sikorskiego

Mieszkańcy ul. Sikorskiego w Wołowie skarżą się, że kierowcy nagminnie łamią prawo po zmianie organizacji ruchu.- Postawiony tam znak D-40 “strefa zamieszkania” informuje jak należy zachowywać się na całej długości ulicy – mówią prosząc “Kurier Gmin” o interwencje.

Ani znak, ani mandaty i upomnienia od policji nie pomagają – mówią nam mieszkańcy, którzy proszą Kurier o przypomnienie kierowcom, że przy ul. Sikorskiego w Wołowie (przy WOK-u), obowiązuje strefa zamieszkania, czyli można poruszać się po drodze z prędkością do 20 km/h. Jest tam też zakaz parkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi. Tym samym, postój na chodniku czy przy krawędzi jezdni, nawet jeżeli nie zakazuje tego wyraźnie inny znak, jest zabroniony.
Niestety, kierowcy o tym zapominają lub nie przestrzegają świadomie przepisów. Stąd na ulicy częste patrole policji.