Marsz kościuszkowców!

Na wołowskim rynku społeczność Technikum nr 1 im. T. Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie uroczyście upamiętniła 200 rocznicę śmierci wielkiego, polskiego przywódcy, naczelnika Tadeusza Kościuszki. Młodzież maszerowała ulicami Wołowa, żeby o godzinie 11. dotrzeć na wołowski rynek, na którym maturzyści przebrani w kościuszkowskie mundury odtańczyli poloneza – taniec, który na dworach królów polskich stanowił element ceremoniału dworskiego, będąc paradą szlachty przed monarchą. Tańczono go na rozpoczęcie balów. obecnie również inauguruje niektóre imprezy dla podkreślenia ich uroczystego charakteru, np. studniówki .

Takim tanecznym akcentem rozpoczęto uroczystość w ramach Obchodów Roku Kościuszkowskiego, zorganizowaną przez społeczność kościuszkowców z wołowskiego Technikum nr 1 im. T. Kościuszki. Wszystkich zebranych w sercu Wołowa przywitała dyrektor CKZiU, Barbara Żeliźniak, która w krótkim przemówieniu przedstawiła cel uroczystości oraz przywitała zaproszonych gości i wszystkich zebranych. Następnie zgromadzeni mogli wysłuchać inscenizacji słownej przygotowanej przez uczniów klasy III technikum ekonomicznego oraz technikum informatycznego pt. “Kościuszko w słowach poezji”. Przedstawionymi wierszami uczniowie przybliżyli najważniejsze fakty z życia generała, uzasadniając tym samym, że zajmuje on w sercach Polaków szczególne miejsce i jest wyrazicielem cennych wartości patriotycznych, którymi powinien kierować się w życiu każdy Polak.

[reklama]

Uroczystość zakończyło powtórne odtańczenia poloneza przez tegorocznych maturzystów, a całe wydarzenia uświetniły wystąpienia władz lokalnych: starosty powiatu wołowskiego Macieja Nejmana oraz burmistrza gminy Wołów Dariusza Chmury. Wdzięczność dla młodzieży wyraziły gromkie brawa i sesja fotograficzna zaproszonych gości z umundurowanymi kościuszkowcami.