Masz straty? Złóż wniosek. W Wołowie trwa nabór wniosków w związku z suszą.

Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych, które powstały w wyniku suszy w 2019 r.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Wołowie w Punkcie Obsługi Klienta (POK) do dnia 18 lipca 2019 roku (czwartek).

Wzór wniosku oraz oświadczeń można uzyskać na stronie http://wolow.pl/3126/wnioski-suszowe/ oraz w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie lub w pokoju nr 13.

UWAGA!

1. We wniosku należy podać wszystkie uprawy – łącznie z uprawami, które nie uległy zniszczeniu.

2. Powierzchnie i rodzaje upraw muszą zgadzać się z wnioskami o dopłaty wypełnianymi do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Wniosek o szacowanie szkód w uprawach należy złożyć do Urzędu, jednakże nie później niż do 18 lipca 2019 roku (czwartek).

4. Wniosek należy złożyć niezwłocznie, by szacowanie odbyło się przed zbiorem. Uprawy zgłoszone po zbiorze nie podlegają szacowaniu!

5. Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołowie – pokój nr 13, bądź pod numerem tel.: (71) 319 13 25.