Matematyka dobiła maturzystów

Pandemia odbiła się na wynikach tegorocznych matur. Szczególnie wyraźnie widać to w powiecie wołowskim. Marnym pocieszeniem jest to, że jeszcze gorzej pod względem tzw. zdawalności egzaminu dojrzałości wypadł powiat wrocławski.

Wyniki tegorocznych matur podstawowych na poziomie całego kraju są zbliżone do tych z ostatnich lat – 74,5% abiturientów zdało egzamin dojrzałości. Więcej osób jednak nie poradziło sobie z egzaminem z języka polskiego – poniżej progu jest 7% uczniów. Z ma tematyki wynik jest podobny do tego z lat ubiegłych – 21% uczniów poniżej progu zaliczenia. Z języka angielskiego 6 % uczniów nie zaliczyło wymaganego minimum. Nieco inaczej sprawa przedstawia się w naszym powiecie. Tu matematyka dobiła młodzież.

SZERZEJ O TYM W NAJNOWSZYM WYDANIU KURIERA GMIN