Michał Gołąb został wiceprezesem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Michał Gołąb, radny powiatu wołowskiego, został ponownie członkiem zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Będzie pełnił funkcję wiceprezesa.

– Po 4 latach pracy, jako członek Zarządu Dolnośląska Organizacja Turystyczna, zostałem ponownie wybrany dozarządu tej szacownej organizacji. Tym razem jako I wiceprezes – poinformował. – Dziękuję serdecznie za udzielone mi poparcie. 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU DOT – KADENCJA 2020 -2024
Paweł Wybierała – Prezes Zarządu
Michał Gołąb – I Wiceprezes
Krzysztof Wiśniewski – Wiceprezes
Mateusz Jellin – Wiceprezes
Anna Żabska – Skarbnik
Elżbieta Szumska – Sekretarz
Marek Ciechanowski – Członek Zarządu
Rafael Rokaszewicz – Członek Zarządu
Jakub Paczyński– Członek Zarządu
Alfred Wagner – Członek Zarządu
Magdalena Piasecka – Członek Zarządu
Adam Zawada – Członek Zarządu
Emilian Bera – Członek Zarządu