Mieszkańcy decydują czy będzie można wypić piwo “pod chmurką” w Wołowie

źródło: google maps

Trwają konsultacje społeczne w gminie Wołów. Od 8 do 24 stycznia mieszkańcy oddają głos w sprawie ustalenia miejsca, w którym można pić alkohol. Dokładnie chodzi o teren nad rzeką Juszką.

Z piwem nad rzeczkę

Z taką propozycją wyszli sami policjanci. Wskazali oni teren pomiędzy ul. Spacerową i ul. Trzebnicką, wzdłuż rzeki Juszki jako miejsce przygotowane pod tego typu “relaks”, z dala od zabudowań mieszkańców.

Wyznaczenie miejsc, gdzie spożywanie alkoholu w miejscach publicznych będzie dozwolone ma przyczynić się do zmniejszenia się liczby osób pijących w miejscach zakazanych, w newralgicznych punktach miasta jak ul. Piastów Śląskich, teren tzw. “Ruskiego Placu” i skwer przy ul. Korzeniowskiego.

– Wyznaczenie miejsc z pewnością wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców – argumentuje policja, która wystąpiła do gminy o przeprowadzenie konsultacji.

 Jak oddać głos?

Konsultacje społeczne polegają na wypełnieniu specjalnego formularza. Każdy mieszkaniec Gminy Wołów odpowie w nim na pytanie:  “Czy jesteś za wprowadzeniem odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym pomiędzy ulicami Trzebnicką i Spacerową w Wołowie, obejmującym teren rekreacyjny na działce nr 72/9 AM 36 obręb Wołów, wzdłuż rzeki Juszki?”

Formularz można:

1) wypełnić w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie,
2) wypełnić i przesłać go pocztą na adres: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów (decyduje data wpływu),
3) wypełnić i przesłać jego skan na adres e-mail konsultacje@wolow.pl .

Link do ogłoszenia o konsultacjach: http://bip.wolow.pl/a,19337,ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych.html?fbclid=IwAR3g-FplxxEVCFCt5OgIiDudecz6V-u7exbgxipX7YTJdkre56jWziKrOxo