Mieszkańcy usuwali azbest za pieniądze pozyskane przez gminę

Gmina Wołów kolejny raz otrzymała dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy Gminy mogli w 2020 r. skorzystać z demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. np. pokrycia dachowego. Zadanie wykonane zostało przez firmę Logistyka Odpadów Azbestowych, z którą Gmina Wołów podpisała umowę.

Usunięto 41,802 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest, a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 38 430,50 zł. Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 29 261,40 zł. Pozostały koszt to środki z budżetu gminy.