Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce cz.1

Golina

Mieszkańcy wzięli udział w Inicjatywie Lokalnej Gminy Wołów – przedsięwzięciu, wzmacniającym współpracę samorządu i mieszkańców gminy. Projekt umożliwia realizację zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Jest to kolejne narzędzie partycypacji społecznej obok budżetu obywatelskiego, funduszu sołeckiego oraz mechanizmów wsparcia dla organizacji pozarządowych. W tym tygodniu prezentujemy realizację Inicjatywy Lokalnej w Krzydlinie Małej, Golinie oraz Lubiążu.

Krzydlina Mała – zadbali o plac zabaw

Krzydlina Mała

 

Zadanie “Zagospodarowanie i ogrodzenie placu zabaw przy siłowni zewnętrznej” polegało na likwidacji zakrzaczeń, zalaniu słupków ogrodzeniowych, montażu i pomalowaniu ogrodzenia drewnianego oraz nasadzeniu krzewów ozdobnych. Wkład gminy to zakup elementów ogrodzenia z montażem o wartości 3 527 zł.

Krzydlina Mała

Mieszkańcy Krzydliny nie zawiedli i po raz kolejny udowodnili, że są społecznością zaangażowaną w sprawy swojej małej ojczyzny. W realizacji zadania wzięło udział łącznie 18 osób, a ich praca opiewała na wartość 2 880,00 zł. Mieszkańcy wnieśli do projektu również swój wkład w postaci krzewów ozdobnych, cementu, żwiru, impregnatu i narzędzi potrzebnych do realizacji zadania (wycena wkładu rzeczowego to 977,00 zł). Dziś mieszkańcy Krzydliny Małej cieszą się kolejnym zadbanym miejscem wspólnym, w którym mogą na co dzień spędzać wolny czas.

Golina – wyremontowali stary murek

Inicjatywa lokalna w Golinie to remont starego murka przy drodze gminnej. Wniosek mieszkańców zamykał listę szczęśliwców, których zadania zostały przeznaczone do dofinansowania. Jednak z uwagi na wyczerpanie środków mieszkańcy nie otrzymali całości kwoty, o jaką wnioskowali. Mimo to zdecydowali się zrealizować zadanie otrzymując brakujące materiały od sponsorów. Za otrzymane pieniądze i materiały postawili w miejsce starego, nowy murek, wyrównali podłoże, ułożyli kostkę, nawieźli żyzną glebę, posiali trawę, nasadzili kwiaty, postawili ławki i kosze. Szacunkowy wkład pracy mieszkańców to 1850 zł, wkład w formie udziału rzeczowego (tona żwiru, zagęszczarka, koparka, ciągnik, szalunki) to kwota 3 960 zł. Gmina Wołów zakupiła część materiałów potrzebnych do budowy murka o wartości 1330 zł.

Lubiąż – zagospodarowali skwer

Lubiąż

Grupa inicjatywna z Lubiąża postawiła na upiększenie swojej miejscowości realizując zadanie “Zagospodarowanie skweru przy ulicy Księcia Bolesława Wysokiego w Lubiążu”. Inicjatywa polegała na zagospodarowaniu gminnej działki przy ul. Księcia Bolesława Wysokiego. Mieszkańcy wycięli trawę, chwasty, korzenie drzew i krzewów, wyrównali podłoża i nawieźli żyzną ziemię, nasadzili krzewy i rośliny ozdobne. Koszt zadania to 2 300 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy ze środków gminnych  1 100  zł.