Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce cz. 2

Proszkowa

Inicjatywa Lokalna Gminy Wołów

Mieszkańcy wzięli udział w Inicjatywie Lokalnej Gminy Wołów – przedsięwzięciu, które jest instrumentem wzmacniającym współpracę samorządu i mieszkańców gminy Wołów. Projekt umożliwia realizację zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Jest to kolejne narzędzie partycypacji społecznej obok budżetu obywatelskiego, funduszu sołeckiego oraz mechanizmów wsparcia dla organizacji pozarządowych. Poprzednio prezentowaliśmy realizację Inicjatywy Lokalnej w Krzydlinie Małej, Golinie oraz Lubiążu. Tym razem przedstawiamy prace wykonane w Miłczu, Lipnicy i Proszkowej.

Miłcz

Miłcz – odnowili wiatę przystankową

Mieszkańcy Miłcza zrealizowali dwa zadania w ramach wniosku „Razem naprawiamy i upiększamy naszą miejscowość” – inicjatywa polegała na odnowieniu wiaty przystankowej oraz uporządkowaniu i wyrównaniu placu wokół niej oraz montażu piłkochwytów na boisku sportowym. W ramach pierwszego zadania mieszkańcy usunęli zakrzaczenia, nawieźli żwir, uzupełnili wyboje, naprawili i pomalowali wiatę przystankową. W ramach drugiego zadania zostały przetransportowane, zamontowane i uzupełnione brakujące elementy piłkochwytów. Całkowity koszt zadania to 10 050,00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy z gminy 3 900,00 zł (koszt brakujących elementów piłkochwytów, cementu oraz farb).

Miłcz

Lipnica – prace w świetlicy wiejskiej

„Piękne okna w świetlicy w Lipnicy”- to inicjatywa, która była początkiem prac w świetlicy wiejskiej. Wnioskowane zadanie objęło renowację parapetów, demontaż starych i montaż nowych karniszy, uszycie, wyprasowanie i upięcie firan oraz umycie wszystkich okien w świetlicy. Całkowity koszt zadania to 2 312,00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy – 720,00 zł.

Lipnica

Zadanie rozpoczęło szereg innych prac, w które zaangażowane były grupy mieszkańców przez kilka tygodni przed i po remoncie świetlicy. Mieszkańcy we własnym zakresie odnowili stare stoły, uporządkowali pomieszczenia gospodarcze wraz z demontażem starych i montażem nowych regałów, odnowili sprzęty gastronomiczne oraz uporządkowali magazyn z naczyniami. Prace przy porządkowaniu świetlicy zakończyły warsztaty tworzenia dekoracji z suszu współorganizowane przez Wołowski Ośrodek Kultury. Gotowe prace stanowią dziś ozdobę odnowionych okien.

Lipnica

Proszkowa – porządki przy boisku oraz placu zabaw

„Prace porządkowo-modernizacyjne przy boisku wiejskim i placu zabaw w Proszkowej” – inicjatywa polegała na uporządkowaniu i zmodernizowaniu obiektów na działce gminnej: sprzątnięciu i usunięciu rozrastającego się żarnowca, usunięciu starych uszkodzonych urządzeń metalowych z placu zabaw, przestawieniu blaszanego kontenera, wykonaniu 70 mb ogrodzenia, wykonaniu oświetlenia sceny oraz kostki przed sceną, wykonaniu instalacji oświetlenia kontenera blaszanego wraz z monitoringiem placu zabaw, montażu grilla betonowego oraz organizacji pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi. Całkowity koszt zadania to 14 081,50 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy z gminy 3 945,00 zł (przeznaczona na zakup elementów ogrodzenia).

Proszkowa
Proszkowa