Mieszkańcy zadecydują czy chcą publiczne miejsce do picia alkoholu

źródło: google maps

Miejsce bez zakazu spożywania alkoholu w Wołowie? To możliwie. O ile mieszkańcy gminy się na to zgodzą. Jutro oficjalnie rozpoczynają się konsultacje społeczne w gminie właśnie w tej sprawie. 

Gmina Wołów poinformowała, że w odpowiedzi na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Wołowie od 8 do 24 stycznia przeprowadzi konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Wołowa.

Picie nad Juszką

Policjanci zaproponowali, aby zakaz spożywania alkoholu nie obowiązywał na terenie pomiędzy ul. Spacerową i ul. Trzebnicką, wzdłuż rzeki Juszki. Infrastruktura w tym miejscu, już teraz ma pozwalać na swobodne przebywanie tam ludzi. Plusem ma być znaczne oddalenie od budynków mieszkalnych, co pozwoli na uniknięcie zakłócania spokoju mieszkańców Wołowa.

Jak oddać swój głos?

Konsultacje społeczne będą polegać na wypełnieniu formularza załączonego do powyższego artykułu. Każdy mieszkaniec Gminy Wołów będzie mógł odpowiedzieć na pytanie:

“Czy jesteś za wprowadzeniem odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym pomiędzy ulicami Trzebnicką i Spacerową w Wołowie, obejmującym teren rekreacyjny na działce nr 72/9 AM 36 obręb Wołów, wzdłuż rzeki Juszki?”

Dodatkowo będzie można podzielić się swoimi opiniami, uwagami i propozycjami w zakresie objętym przedmiotem powyższych konsultacji.

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Formularz można:

1) wypełnić w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie,
2) wypełnić i przesłać go pocztą na adres: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów (decyduje data wpływu),
3) wypełnić i przesłać jego skan na adres e-mail konsultacje@wolow.pl .

Link do ogłoszenia o konsultacjach: http://bip.wolow.pl/a,19337,ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych.html?fbclid=IwAR3g-FplxxEVCFCt5OgIiDudecz6V-u7exbgxipX7YTJdkre56jWziKrOxo