W Wołowie dyskutowali o powiatowej służbie zdrowia. Mieszkańcy chcą szpitala

Wczoraj (tj. 28 sierpnia 2019 r.) burmistrz gminy Wołów zaprosił mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące lokalnej służby zdrowia. Spotkanie odbyło się w Wołowskim Ośrodku Kultury i trwało prawie 2 godziny. Na wstępie omówiono sytuację naszych szpitali oraz spółki Powiatowego Centrum Medycznego. Później padło kilka propozycji, które wywołały żywą dyskusję na temat uzdrowienia obecnej sytuacji. Burmistrz zaproponował podzielenie PCMu na dwie osobne spółki w Wołowie i w Brzegu Dolnym. W temacie wypowiadali się m.in. burmistrz Dariusz Chmura, starosta powiatu wołowskiego – Janusz Dziarski, była prezes PCMu – Ilona Zmarlak, prezes Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego – Rafał Borzyński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, mieszkańcy Wołowa oraz pozostali goście spotkania. Więcej informacji w przyszły wydaniu Kuriera Gmin. Zobacz relację wideo z tego wydarzenia: