Mija kolejna rocznica odbicia Anorgany przez Niemców

5 lutego 1945 r. niemiecka grupa szturmowa gen. Maxa Sachsenheimera sforsowała Odrę, wyparła czerwonoarmistów z Brzegu Dolnego i dokonała planowych zniszczeń w Anorganie. -Tabun usunięto przepompowując go wprost do Odry, dokumentację zniszczono lub zabrano. Na naszym terenie jest jeszcze trochę poniemieckich militarnych pamiątek. W samym Wołowie mamy 5 bunkrów – mówi Wojciech Krawczuk, pasjonat historii powiatu wołowskiego.

SZEROKO PISZEMY O TYM W KURIERZE GMIN