Minister ogłosił, że nie będzie ustnych matur

W 2021 r. będą zmiany na egzaminach maturalnym i ósmoklasisty. Jak podkreślił minister Czarnek, zmiany będą jednorazowe z powodu pandemii.

– Egzaminy ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego – informuje Onet.pl – Nie będzie egzaminów ustnych z matur – zapowiedział szef MEN. – Nie będzie też obowiązku przystąpienia do egzaminu w formie rozszerzonej.

Będą mogli przystąpić do matury ustnej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Także w przypadku matury rozszerzonej – pozostanie taka możliwość. Będzie można zdać maturę z sześciu dodatkowych przedmiotów rozszerzonych.

/źródło: Onet.pl/