Młodzi zgłaszali swoje uwagi do projektów

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołowie odbyło się spotkanie uczniów Niny Burdzy, Nataszy Charłampowicz oraz Bartosza Czyżowicza reprezentujących Klasę Drugą – Zespół Projektowy z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie z dyrektorem Maciejem Nejmanem. Podczas spotkania młodzież zgłosiła propozycje i uwagi dotyczące modernizacji i uzupełnienia bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie naszej gminy oraz chęć współpracy podczas projektowania planowanych przez Gminę Wołów skateparków.