Mobilny Punktu Poboru Krwi w Wołowie pracuje do godziny 13

Od godz. 9 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołowie działa Mobilny Punkt Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zbiórka krwi potrwa do godz. 13.