Mój Pierwszy Zeszyt dla pierwszaków z Wołowa

Instytut Pamięci Narodowej – oddział we Wrocławiu przekazał Gminie Wołów zeszyty w ramach akcji “Mój Pierwszy Zeszyt”. Te trafią do pierwszaków.

Jerzy Rudnicki, starszy specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu przekazał na ręce burmistrza Dariusza Chmury życzenia dla uczniów oraz nauczycieli od dr Andrzeja Drogonia, dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu.

/źródło: UM Wołów/