Możesz mieć wpływ na rozwój gminy!

Jak możesz coś zmienić w gminie?

Dzięki kolejnej edycji Wołowskiego Budżetu Obywatelskiego, możesz mieć wpływ na swoją gminę. Dla mieszkańców przeznaczono w tym roku 300 tys zł. Zgłoś swój projekt, a może to Twój pomysł zostanie zrealizowany w 2018 roku.

Kto może zgłosić swój projekt?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Wołów, a także stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe, których siedziba znajduje się na terenie gminy.

 

 

Więcej informacji tutaj – wolow.budzet-obywatelski.org