Na 30 kierowców aż 24 jechało za szybko

26 kwietnia wołowscy policjanci realizowali kolejne wzmożone działania prewencyjno – kontrolne pn. “Prędkość”. Niestety mimo wielu apeli policji, a także prowadzonych kampanii społecznych nadal wiele osób prowadzących pojazdy przekracza dozwoloną prędkość. Na 30 skontrolowanych kierowców, 24 jechało za szybko.

Głównym celem prowadzonych przez wołowskich policjantów działań pod kryptonimem “Prędkość” jest zapobieganie ewentualnym wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości. Akcja ta miała także za zadanie, wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach kara za wykroczenie była nieuchronna.

Oprócz kontroli prędkości, podczas działań policjanci zwrócili szczególną uwagę na: stan trzeźwości kierujących, stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego. Niestety na 30 skontrolowanych kierujących 24 przekroczyło dozwoloną prędkość. Akcja ma charakter cykliczny. Policjanci apelują o bezpieczną i ostrożną jazdę.